Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên

1. Thông tin chung

          - Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên

          - Địa chỉ: 172 An Dương Vương – Quy Nhơn (Tầng 1 – Nhà D)

          - Điện thoại: 0256.6521.541

          - Email: trungtamdtbdtx@gmail.com

          - Năm thành lập: 2018

2. Tổ chức nhân sự

 

Giám đốc Trung tâm

ThS. NGUYỄN QUỐC VỸ

Nhân viên

ThS. HỒ LÊ NAM BÌNH

Nhân viên

Cử nhân: NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

 

3. Chức năng

a. Về tuyển sinh

- Đề xuất chiến lược (mục tiêu, giải pháp) tuyển sinh hàng năm;

- Tham mưu và giúp Ban giám hiệu, Hội đồng tuyển sinh trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh;

- Tham mưu và giúp Ban giám hiệu trong việc xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu của nhà trường.

b. Về đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên

- Đề xuất chiến lược (mục tiêu, giải pháp) tuyển sinh ngắn hạn, thường xuyên.

4. Nhiệm vụ

a. Công tác tư vấn hướng nghiệp

- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về nghề học đến phụ huynh và học sinh;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp: Tổ chức Ngày mở; Tổ chức hoạt động hướng nghiệp tại Trường cho giáo viên các trường THCS, THPT; Tổ chức gặp gỡ và làm việc với Sở GD&ĐT, Sở LĐ – TB và XH, Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ – TB và XH cũng như lãnh đạo các trường THCS, THPT tại các địa phương về công tác hướng nghiệp, tuyển sinh; Tổ chức cho giảng viên, sinh viên trường tham gia công tác tư vấn hướng nghiệp tại các trường THCS, THPT; Tổ chức tham quan hướng nghiệp cho HS các trường THCS, THPT tại trường; tham gia tư vấn hướng nghiệp tại các địa phương trong và ngoài tỉnh;

Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động triển lãm, giới thiệu về trường và các nghề đào tạo của trường đến với công chúng;

Bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ cộng tác viên để có đủ kiến thức, kỹ năng cho việc tư vấn tuyển sinh;

Viết bài, quảng cáo, làm phim giới thiệu, phóng sự, tổ chức hội thảo để giới thiệu về trường;

Tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê liên quan đến tuyển sinh và đánh giá hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh.

b. Công tác tuyển sinh

- Chủ trì, phối hợp xây dựng và thực hiện Đề án tuyển sinh theo tình hình thực tế của Nhà trường và theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt; tham mưu cho Ban giám hiệu các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực để tuyển sinh, đào tạo;

- Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm; soạn thảo & phát hành thông báo tuyển sinh của trường;

Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng CT – HSSV và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh;

- Nhập thông tin vào phần mềm để lưu trữ, chuyển đến các phòng chức năng và báo cáo;

Tiếp nhận, phân loại hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh; làm & gửi giấy báo dự thi, phân công cán bộ tham gia công tác tuyển sinh; gửi kết quả xét tuyển.

c. Công tác quảng bá thương hiệu

- Là đầu mối xây dựng & tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;

- Khai thác lợi thế của các cơ quan thông tin đại chúng, các hoạt động trong & ngoài trường để quảng bá hình ảnh thương hiệu trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường để tìm, chọn sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của trường để quảng bá hình ảnh trường.

d. Công tác thông tin tuyên truyền

- Khai thác, cung cấp các thông tin lên trang Website của trường;

- Tổ chức mạng lưới thông tin viên để thuyết trình, viết báo, đưa tin về các hoạt động của trường;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;

- Lưu giữ các tài liệu liên quan đến các hoạt động tuyển sinh của nhà trường để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

đ. Công tác đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên

- Thông tin tuyển sinh về đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi đến các cá nhân, doanh nghiệp;

- Liên hệ với các đơn vị để tổ chức các khóa bồi dưỡng theo nhu cầu của doanh nghiệp;

- Phối hợp với các khoa, phòng để tổ chức xây dựng, thẩm định chương trình, đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá trong dạy học ngắn hạn;

- In, cấp phát chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ người học theo đúng quy định.

5. Hình ảnh tập thể phòng