Phòng Quản lý Thiết bị vật tư và Sản xuất

1. Thông tin chung

          - Tên đơn vị: Phòng Quản lý Thiết bị Vật tư & Sản xuất

          - Địa chỉ: 172 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

          - Điện thoại: 02562210817

          - Email: qltbvtsx042011@gmail.com

          - Năm thành lập: 2011

2. Tổ chức nhân sự

Trưởng Phòng

KS. Lê Anh Dũng

- Điện thoại: 0935235732

- Email: dung221073@gmail.com

- Nhân viên:                  

             + Ths. Ngô Lê Nguyên Thuận.

             + Cử nhân Huỳnh Thị Thu Dung.

             + KS. Võ Thành Phú.          

3. Chức năng

Phòng Quản lý thiết bị, vật tư & Sản xuất  là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác: công tác triển khai Dự án các nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2020; công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm và các nguồn vốn khác; công tác đầu tư, mua sắm vật tư, trang thiết bị; sửa chữa thiết bị máy móc phục vụ giảng dạy; công tác kiểm kê, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị; công tác thanh lý tài sản không còn giá trị sử dụng, phế liệu sau thực hành bảo đảm đúng quy định của nhà nước; công tác an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ; công tác quản lý sản xuất tại các xưởng; công tác kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp.

4. Nhiệm vụ

Tổng hợp, tham mưu, đề xuất phương án thực hiện các Công tác đầu tư, mua sắm vật tư, trang bị, sửa chữa thiết bị máy móc;

Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác HS-SV và các khoa nghề lên kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện  mua sắm  phôi liệu từng học kỳ, năm học cho các khoa nghề phục vụ công tác giảng dạy học tập và các hội thi trong năm;

Tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ kịp thời công tác sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị thường xuyên tại các khoa, phòng, các bộ phận trong nhà trường;

Triển khai, theo dõi, giám sát công tác quản lý dự án các nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2020: thành lập, theo dõi tiến độ thực hiện  dự án các nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2020;

Triển khai kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị thuộc dự án từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư hàng năm và từ các nguồn vốn khác;

Triển khai theo dõi, giám sát việc sử dụng thiết bị, vật tư của các khoa nghề từng học kỳ, từng năm;

Thực hiện kế hoạch thanh lý thiết bị hết hạn sử dụng, phế liệu từng học kỳ, từng năm sau khi được cấp trên phê duyệt;

Tham gia công tác kiểm kê, đánh giá thiết bị hàng năm;

Tổng hợp các minh chứng thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác kiểm định;

Tổng hợp các nội dung cần thiết thực hiện công tác báo cáo khi có yêu cầu (  Báo cáo các Sở ban ngành, UBND Tỉnh, Tổng cục dạy nghề…);

Quản lý các kho trung tâm của trường;

Lưu giữ, cập nhật hồ sơ, sổ sách tài sản, thiết bị, vật tư của trường đầy đủ kịp thời;

Ghi chép nguồn gốc, xuất xứ thiết bị được mua sắm theo từng đợt, từng  năm;

Thực hiện các thủ tục nhận vật tư, thiết bị sau mua sắm; Bàn giao vật tư phôi liệu, thiết bị máy móc nhà trường trang bị cho các phòng, khoa, bộ phận trong trường;

Theo dõi quá trình sản xuất kết hợp với học tập của các khoa nghề (Nhập vật tư sản xuất, xuất xưởng sản phẩm);

Thường xuyên theo dõi, triển khai, giám sát công tác phòng chống cháy nổ trong toàn trường;

Thường xuyên thực hiện kiểm tra an toàn, vệ sinh công nghiệp tại các phòng, khoa trong trường;

Thực hiện cập nhật các loại văn bản mới, soạn thảo các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác của phòng;

Soạn thảo các hợp đồng mua bán vật tư; lập hồ sơ, tập hợp đầy đủ các chứng từ gửi phòng Kế toán – Tài chính  làm thủ tục thanh toán theo đúng quy định;

Lưu hồ sơ mua bán vật tư, phôi liệu của nhà trường (Lưu giữ hồ sơ trên văn bản và trên máy tính);

Hướng dẫn các thủ tục, biểu mẫu liên quan đến việc mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị, thay thế tài sản tại các khoa, phòng, các bộ phận trong trường;

Thực hiện công tác chấm công hàng tháng; làm báo cáo công tác hàng tháng, báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo tổng kết năm học;

Quan hệ công tác với các Sở ban ngành liên quan trong công tác thực hiện dự án nghề trọng điểm;

Thống kê, tổng hợp số liệu, tổng hợp báo cáo của trường hằng tháng, quý, học kỳ và hằng năm;

Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan theo thẩm quyền được giao;

Thực hiện công tác kiểm định phòng và các tiêu chí chung của trường liên quan đến phòng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

5. Thành tích đạt được (từ năm 2014 đến nay)

Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;

Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

Năm học 2016-2017: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

Năm học 2017-2018: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

6. Hình ảnh tập thể phòng