Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp

1. Thông tin chung

          - Tên đơn vị: Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp

          - Địa chỉ: 172 An Dương Vương – Quy Nhơn (Tầng 1 – Nhà D)

          - Điện thoại: 0256.6521.541

          - Email: trungtamdtbdtx@gmail.com

          - Năm thành lập: 2009

2. Tổ chức nhân sự

 

Phụ trách khoa

 

ThS. NGUYỄN QUỐC VỸ

Giảng viên

ThS. HỒ LÊ NAM BÌNH

 

3. Chức năng

      Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp là một đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm cung cấp và phát triển đội ngũ nhà giáo chất lượng cao cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

4. Nhiệm vụ

      Khoa thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp cho giảng viên, giáo viên, nghệ nhân, thợ bậc cao và những người có nhu cầu trở thành giảng viên, giáo viên dạy nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về Kỹ năng giảng dạy; Ứng dụng CNTT trong dạy học.

      Hàng năm, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo và bồi dưỡng nhiều giáo viên kỹ thuật. Qua đó, Khoa đã cung cấp một số lượng lớn đội ngũ giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước. Học viên sau khi hoàn thành các khóa bồi dưỡng đã nhanh chóng áp dụng những kiến thức được học và những kỹ năng giảng dạy vào công việc.

      Bên cạnh đó, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp còn thực hiện hợp đồng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các Sở Lao động – Thương binh Xã hội, cũng như thực hiện nghiên cứu khoa học. Mỗi năm, Khoa viết nhiều bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành có tính điểm công trình và đăng trong các kỷ yếu hội thảo, cũng như tham gia nhiều hội thảo do Tổng cục GDNN tổ chức.

      Ngoài ra, Khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp luôn quan tâm và tìm kiếm những cơ hội hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng cũng như tham gia các dự án nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.

5. Thành tích đạt được

      Tập thể lao động tiên tiến (từ năm 2014 đến năm 2018)

6. Hình ảnh tập thể khoa

7. Nghề, lĩnh vực, quy mô đào tạo

      - Đào tạo, bồi dưỡng về Nghiệp vụ sư phạm

      - Đào tạo, bồi dưỡng về Kỹ năng dạy học

      - Bồi dưỡng Kỹ năng mềm cho HSSV

    - Thực hiện các hợp đồng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các Sở Lao động – TBXH và các cơ quan, cá nhân có nhu cầu

     - Tổ chức các lớp bồi dưỡng về dạy học tích hợp, dạy học theo năng lực thực hiện và kiến thức kinh doanh – khởi sự doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

8. Nghiên cứu khoa học

     - Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp       

     - Tham gia viết bài trên các tạp chí chuyên ngành thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

9. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Khai mạc lớp bồi dưỡng về dạy học tích hợp tại Đà Nẵng

Tổ chức tập huấn về Phát triển chương trình giáo dục

Giảng dạy Kiến thức kinh doanh và Khởi sự doanh nghiệp

Giảng dạy Kiến thức kinh doanh và Khởi sự doanh nghiệp