BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đ/c Võ Thị Tuyết Nhung

Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: 0384.367.030

Email: vothituyetnhung@cdktcnqn.edu.vn

- Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác của Đảng bộ. Nắm vững đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước vận dụng sáng tạo, đúng đắn vào tình hình thực tiễn; Tổ chức, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên.

- Trực tiếp phụ trách công tác tuyên giáo; công tác quốc phòng, an ninh; công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại chi bộ khối các văn phòng I.

2. Đ/c Phạm Văn Tường

Phó Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: 0989 528 679 – 0905 7766 86

Email: duktcnqn@gmail.com;

phamvantuong@cdktcnqn.edu.vn

Giúp đồng chí Bí thư lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ, trực tiếp phụ trách công tác:

- Tổ chức của Đảng; Hồ sơ phát triển đảng viên, xét chuyển sinh hoạt chính thức cho đảng viên dự bị; Lưu trữ hồ sơ đảng viên; Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; Xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy, Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết các cấp.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại chi bộ các Khoa nghề I.

 

3Đ/c Trần Trọng Kiệm

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT

Điện thoại: 0913 655 879

Email: trantrongkiem@cdktcnqn.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ do Đảng uỷ phân công, trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT; Viết, lưu trữ biên bản họp BTV.

- Xây dựng và chủ trì thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Đảng bộ, Đảng ủy và UBKT.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại chi bộ Khoa Điện.

4. Đ/c Trần Hiếu Nghĩa

Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT

Điện thoại: 0983 439 469

Email: tranhieunghia@cdktcnqn.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ do Đảng uỷ, UBKT phân công, giúp đồng chí Chủ nhiệm UBKT lãnh đạo điều hành hoạt động UBKT; trực tiếp phụ trách: công tác phát triển Đảng trong Học sinh, sinh viên; thực hiện thủ tục phát triển đảng viên; trực tiếp theo dõi và tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng; lớp học Đảng viên mới.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại chi bộ các Khoa nghề II.

5. Đ/c Nguyễn Tiến Phong

Ủy viên BCH

Điện thoại: 0905 836 979

Email: nguyentienphong@cdktcnqn.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ do Đảng uỷ phân công, trực tiếp phụ trách Công đoàn, đoàn Thanh niên, định kỳ tổ chức các cuộc làm việc giữa Đảng ủy với tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên; Viết báo cáo công tác Đảng quý, năm; dự Hội nghị Khoa giáo BTGTU.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại chi bộ HS-SV

6. Đ/c Phan Điền

Ủy viên BCH

Điện thoại: 0905 00 99 15

Email: phandien@cdktcnqn.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ do Đảng uỷ phân công, trực tiếp phụ trách công tác nâng cao chất lượng đào tạo; công tác truyền thông của Đảng bộ; dự Hội nghị thông tin ĐUK.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại chi bộ Đào tạo.

7. Đ/c Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên BCH

Điện thoại: 0914 310 016

Email: tranthithuthuy@cdktcnqn.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ do Đảng uỷ phân công, giúp đồng chí Bí thư phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy; công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; Viết, lưu trữ biên bản họp Đảng ủy.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại chi bộ Đại cương.

8. Đ/c Hoàng Lê Đông Thảo

Ủy viên BCH

Điện thoại: 0905 567 277

Email: hoangledongthao@cdktcnqn.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ do Đảng uỷ phân công, trực tiếp phụ trách công tác văn phòng của Đảng ủy; Công tác tài chính, hậu cần; Quy chế dân chủ;

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại chi bộ khối các Văn phòng II.