Nghề Khoa học cây trồng

NGHỀ KHOA HỌC CÂY TRỒNG

(Mã ngành: 6620109)

Tư vấn chuyên môn – cô Dương Thị Mùi, ĐT: 0935.748.443 hoặc 0344.436.187

(Liên hệ các ngày trong tuần; Buổi sáng từ 7h – 11h và buổi chiều từ 14h – 17h)

 

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

2. Mô tả: Người học nghề Khoa học cây trồng có khả năng:

- Thực hiện và tổ chức hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản đối với các loại cây trồng nông nghiệp;

- Lựa chọn phương pháp chọn tạo và nhân giống thích hợp cho từng loại cây trồng và thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật;

- Lựa chọn và sử dụng linh hoạt loại phân bón phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và đối tượng cây trồng để đạt hiệu quả cao nhất;

- Vận dụng linh hoạt các biện pháp bảo vệ thực vật trong quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng;

- Giám sát được việc thực hiện quy trình kỹ thuật trong sản xuất và nguyên tắc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

3. Nội dung đào tào chính:

- Chương trình đào tạo hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực khoa học cây trồng. Sinh viên được chú trọng học lý thuyết kết hợp thực hành theo hướng tích hợp. Người học có kiến thức thực tế theo chương trình học thông qua quá trình thực hành, rèn luyện kỹ năng tay nghề tại ruộng, vườn để tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tại trường.

- Chương trình học chú trọng việc kết hợp thực hành của sinh viên tại một số cơ quan, cơ sở kinh doanh, trang trại trên địa bàn để có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng tay nghề. Đặc biệt, đợt thực tập cuối khóa sinh viên đến trực tiếp tại cơ sở để thực hành thực tập hoàn thành báo cáo tốt nghiệp và đây cũng là cơ hội việc làm nhanh và nhiều hơn đối với sinh viên.

4. Cơ sở vật chất:

          Khoa Kỹ thuật nông nghiệp có đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho việc dạy học, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế bao gồm: phòng học lý thuyết, phòng thực hành chuyên môn, vườn và ruộng thực hành đúng yêu cầu của từng kỹ thuật chuyên môn.

5. Hình ảnh hoạt động của nghề Khoa học cây trồng

6. Vị trí việc làm: Cán bộ kỹ thuật Khoa học cây trồng; Nhân viên quản lý, tổ chức, giám sát quá trình sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.