Nghề Kế toán

NGHỀ KẾ TOÁN

Tư vấn chuyên môn - Cô Nguyễn Kim Lệ: 0987 030 005

(Liên hệ từ thứ 2 - thứ 6; Buổi sáng từ 07h30 – 11h; buổi chiều từ 14h - 17h)

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học; Đào tạo – Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

2. Mô tả: Người học nghề Kế toán có khả năng:

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và  đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

- Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

3. Nội dung đào tạo chính

- Chương trình đào tạo hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực kế toán cho các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp. Người học được chú trọng học lý thuyết kết hợp thực hành theo hướng tích hợp. Trên cơ sở đó, Người học sẽ có kiến thức thực tế để đảm trách công việc liên quan đến nghề; có thể tạo thu nhập và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình học tại trường.

- Chương trình học chú trọng việc tác nghiệp hạch toán kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp. Người học có khả năng vận dụng kiến thức vào trong thực tiễn công việc một cách hiệu quả và chất lượng. Bên cạnh đó, việc chú trọng thực tập tại các đơn vị thực  tập cũng tạo cơ hội nghề nghiệp nhanh và nhiều hơn đối với sinh viên theo học nghề.

4. Cơ sở vật chất

Khoa có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và hiện đại cho việc dạy học; đáp ứng kịp thời theo nhu cầu thực tế bao gồm: 06 phòng học lý thuyết, 1 phòng máy có trang bị đầy đủ máy tính hiện đại, cài các phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế để hỗ trợ thực hành tốt nhất, máy in để in chứng từ sổ sách phục vụ nội dung học thực hành nghề.

5. Hình ảnh hoạt động của Nghề Kế toán

6. Vị trí việc làm: Kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; Đơn vị hành chính sự nghiệp.